9/15/2021 4:16:01 PM
स्थानीय तहमा सर्भेको लागि बाडिएको फर्मको वारेमा ।
समावेसि सर्भेक्षणको लागि वितरित फर्म नै असमाबेसी बनाईएको छ भने कसरी समावेसिताको तथ्यांक संकलन गर्न सक्छ ? फर्ममा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या प्रविष्ट गर्ने Row नै राखिएको छैन । संसोधनको लागि सूझाव पेस गर्न चाहन्छु ।