12/22/2021 9:16:01 PM
Different Gotra include plz veryfy
महोदय उपरोक्त बिषयमा म लक्ष्मण कुमार गौली कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण हुँ र पश्चिम नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण गौली परिवार हरू कौशिक गोत्र मा रहेको व्यहोरा अबगत गराउँदछु कृपया यो बिषयमा पुनः अध्ययन गरियोस् । नोट: कर्णाली, लुम्बिनी एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश मा बसोबास गर्ने गौली हरू सम्पुर्ण कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण हुन्। निवेदक : लक्ष्मण कुमार गौली (कौशिक)