12/22/2021 10:53:15 PM
खस जाति छुटेको सम्बन्धमा
पाण्डे ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र छुटेको छ। अर्घाखाँचीबाट