12/23/2021 3:14:43 PM
थर गोत्र छुटेको
जन्मेको ठाउँ डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी न. पा. वा.नं ५ यहाँ जिलोडा भन्ने गाउँ मा भएका पाठक र सगै जोडिएका सेलागाउंमा वोस्थी, छोछोडामा पन्त र मल्लो जिलोडाका ओझा को गोत्र अत्री हो जुन छुटे जस्तो छ। त्यसै गरि डोटी जिल्ला को बोग्टानको खत्याडी भन्ने ठाउँमा रहेका मिस्र, जोशी, उपाध्याय र पाठक को पनि गोत्र अत्री नै रहेको छ। यी जाती पनि छुटेका देखिन्छन।