1/17/2022 9:22:03 PM
थर थप गरि पाऊ
Sidhupalchok Jilla ko Helambu Gaupali ward no- 2 kiul churetar ma hami 120 ghar Joti thar Kasyap gora bhayaka sanyasi chhau. hame dashnami sanyasiko suchima pani chhainau.