1/29/2022 8:09:46 PM
Shanshodan garidine bare
Khas ,Arya brahaman Suchi ko S.N.-27 ma "Agrahari" thar Lai brahaman Suchi ma rakheko hamro dhyankarshan bhayeko chha.Hami baishya samuday ma parne bhayeko le ukta bibiran Lai sanshodhan gari "Agrahari" Lai madhesi barg ko "pichhada barg "ma rakhi dinu bhaner Hardik anurodh gardachhu.