3/19/2022 8:10:58 PM
खस आर्य सुचि
घर्ती/भुजेल थर क्षेत्री नै हो गोत्र काश्यप नै हो। घर्ती/भुजेल आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत हुनुहुँदैन।