7/25/2022 4:54:10 PM
गोत्र सम्बन्धि
बैतडी जिल्ला पन्चेश्वर गाउपालीका वडा नम्बर १ मा बस्ने साउद थर को लगभग २००-३०० परिवार बसोबास गर्दै आईरहेको छ र गोत्र गौतम रहेको छ । यस आयोगबाट प्रकाशित गोत्रको तालिकामा हेर्दा उक्त थर र गोत्र छुट भएकोले समाबेस गरि पाउ भनी निबेदन गर्दछु ।।