सि.नं. नाम, थर पद ईमेज सम्पर्क नम्बर
कार्यालय मोबाइल
1 सेवन्त राज दाहाल सचिव 9851229237 9851229237
2 पुष्कर भट्टराई उपसचिव 01-55555236 9867206030
3 अनिलराज शर्मा उपसचिव 015555189 9851253047
4 प्रेरणा महर्जन उपसचिव 9861767036
5 बसन्त प्रसाद पन्थी उपसचिव 9849105333
6 मनिकमान महर्जन शाखा अधिकृत (Information Officer) 9851229238
7 सुनिता पहरी शाखा अधिकृत 9841392883
8 तुलसा पौड्याल नायब सुब्बा 9841520003
9 भोजराज अधिकारी नायव सुव्वा
10 उमेश रिजाल कम्प्युटर अपरेटर
11 सन्तोष भण्डारी लेखापाल 9867736098
12 सिमरन अधिकारी निजी सहायक (मा.अध्यक्ष) 01-5555187 9860536320
13 विनोद प्रसाद जोशी निजी सहायक (मा.सदस्य) 9840790306
14 नरेश बहादुर डेउडा निजी सहायक (मा.सदस्य) 9864326075
15 दिपीका दाहाल निजी सहायक (मा.सदस्य)
16 देवराज तिमिल्सिना निजी सहायक (मा.सदस्य)