Press Release

मिति २०७८/०६/१५ को ३१ औँ अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको शुभकामना सम्बन्धी प्रेस-नोट ।

 6/15/2078   suresh

३१ औँ अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको शुभकामना सम्बन्धी प्रेस-नोट ।


Attached Documents

Name Download
31 ज्येष्ठ नागरिक दिवस-page-001.jpg