Press Release

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस (३ डिसेम्बर), २०२१ को पूर्व अवसरमा छलफल तथा सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस-नोट

 8/15/2078   suresh

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस (३ डिसेम्बर), २०२१ को पूर्व अवसरमा छलफल तथा सम्मान कार्यक्रम


Attached Documents

Name Download
अपांगता दिवस प्रेस-page-001.jpg